Totalleverandør av suge- og spyletjenester

Høyvatek er en totalleverandør av tjenester knyttet til suge- og spyletjenester for både bedrifter, kommuner og private husstander. Tømming av oljetanker, fettutskillere, tette avløp, vannlekkasjer, farlig avfall eller rengjøring med høytrykk – vi er den rette samarbeidspartneren.

Les mer om Høyvatek


Våre tjenester

Tømmetjenester

Vi tømmer fettutskillere, septiktanker, oljeutskillere og sandfang. Med supersuger løser vi oppdrag for å fjerne stubbloftsleier, grus, sand og andre tørre og våte masser annet utstyr ikke er tilstrekkelig.

Rørtjenester

Vi tilbyr både rørinspeksjon og rørfornyelse, som begge deler er en rask og effektiv måte å finne eller forbedre et problem på uten å måtte grave.

Spyletjenester

Ved hjelp av effektivt utstyr kan vi hjelpe til når du opplever tette rør og avløp, eller har behov for tak- og fasadevask.

Farlig avfall

Etter de fleste oppdrag sitter vi igjen med avfall i form av masser, vann eller slam. Vi sørger for at dette blir håndtert på en miljømessig sikker måte.

Vi er her for deg

Høyvatek har løsninger for alle typer kunder og behov. Vi har innrettet oss for å være en god samarbeidspartner enten du er bedrift, kommune eller privat husstand.

Les hva Høyvatek kan gjøre for deg eller din virksomhet