Rammeavtale med Færder kommune

Høyvatek har blitt tildelt en ny rammeavtale for tømming av slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker.

Evalueringsarbeidet er nå ferdigstilt, og oppdraget for Færder kommune avd Miljø og Teknikk har oppstart på nyåret 2022.

Et dedikert team og dyktig operasjonelt mannskap fra Høyvatek vil sikre solid gjennomføringsevne.

Kontakt oss om dette