Septiktank

Rammeavtale med Lier kommune

Høyvatek har nylig vunnet en avtale med Lier kommune som gjelder tømming og transport av septikslam fra små avløpsanlegg.

Oppdraget utføres i Drammen og Modum kommune hvor vi tilsammen har ansvaret for flere tusen avløpsanlegg. Vi ser frem til samarbeidet og gleder oss til oppstart!

Kontakt oss om dette