Rammeavtale med NRA/NRV

Høyvatek har blitt tildelt en ny rammeavtale med Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) og Nedre Romerike Vannverk (NRV) hvor vi skal ha ansvar for tømme- og spyletjenester.

NRV/NRA har ansvar for å levere drikkevann til kommunene, ta imot og behandle avløp, i tillegg til å rense og levere vannet tilbake til naturen.

Høyvatek kom best ut på alle tildelingskriterier i anbudsprosessen, inkludert miljø og HMS, noe vi er vi veldig stolte av. Et kontinuerlig fokus på kvalitet og HMS gir igjen resultater, og vi forventer å øke vår markedsandel mot tilsvarende virksomheter i tiden fremover. 

Vi har allerede hatt flere oppdrag for NRA/NRV og samarbeidet fungerer veldig godt. 

Kontakt oss om dette