Unngå skader som følge av tette rør og oversvømmelser

Vedlikehold og kontroll av rør er et viktig element som burde følges opp årlig. Er du nøye med å kontrollere og tømme sandfanget jevnlig vil det mest sannsynlig hindre oversvømmelse hos deg og spare deg for tusenvis av kroner.

I borettslag, offentlig bygg og lignende er det ofte driften som har ansvaret for vedlikeholdet. De ansvarlige i drift burde derfor ha kjennskap til sandfang og hvordan dette fungerer.

Et sandfang finnes overalt og du og jeg ser det mest sannsynlig daglig uten å være klar over det. Sandfang er plassert langs veier, på gårdsplasser, i vaskehaller, i bygårder og bensinstasjoner. Sandfang har en viktig funksjon i vår infrastruktur og er med på å rense vannet for forurensing før det ledes på det offentlige vannledningsnettet. Klimaendringer og økt nedbørsmengder vil dessuten legge økt press på infrastruktur og kreve gode løsninger for å forebygge flom. Ved store nedbørsmengder vil et sandfang kunne føre vannet raskt vekk og hindre oversvømmelse. For å opprettholde en optimal funksjon i sandfanget slik at det avlaster rørnettet på en tilfredsstillende måte er det derfor viktig å gjennomføre jevnlig tømming og kontroll.

Pass derfor på at du har god rutine for ettersyn og kontroll av sandfanget ditt, dette vil spare deg for en eventuell forsikringssak. Husk at du som eier av eiendommen har ansvaret for tømming og vedlikehold av sandfanget. For å utføre tømmejobben bruker vi rett utstyr til rett arbeid og vi har både kombibil og slamsuger tilgjengelig til slike oppdrag. Avfallet som er sugd opp blir levert til et godkjent mottak og du kan være helt sikker på at du får dokumentasjon på at jobben er riktig utført.

Om du lurer på tømmefrekvensen eller du har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss – vi har dyktige fagfolk som kan hjelpe deg.

Vedlikehold av tak

I tillegg til sandfang har også taksluk en viktig funksjon, spesielt ved regn og snø ser man at taksluk er helt nødvendig for å avlede vannet vekk fra takkonstruksjonen. Løv og annet rusk og rask som ikke blir fjernet fra taket kan føre til oversvømmelse og på sikt øke faren for lekkasje på tak. Ha derfor en fast rutine, helst på våren og høsten hvor du går gjennom og kontrollerer takslukene.

Ikke glem rørene

Ikke alle huseiere og eller gårdeiere har investert i nye rør, noe som på sikt kan by på problemer. Er du uheldig å ha gamle rør i bygget kan dette skape utfordringer ved at for eksempel toalettene tetter seg eller det kommer vann i kjelleren. Vær derfor føre var og invester i rørinspeksjon, eventuelt gjennomspyling – dette vil avdekke mulige fortetninger og på sikt være pengebesparende.

Kontakt oss om dette