Bærekraft

Bærekraft

Høyvatek er en del av Norsk Gjenvinning-konsernet, som er både en avfallsbedrift og en råvareleverandør.

Skal håndtering av avfall være bærekraftig kreves det at alt går ordentlig for seg gjennom hele gjenvinningskjeden. Å sørge for gode, bærekraftige løsninger, for både våre kunder og for oss selv, er noe vi jobber med hver eneste dag.

Våre kunder skal være sikre på at all vår faglige kompetanse brukes til å ivareta ressursene som ligger i avfallet på best mulig måte. Avfallet håndteres etter regelverket og med et minimalt fotavtrykk.

Les mer om bærekraft på Norsk Gjenvinnings nettsider

 


 

Kontakt oss