HMS

For de ansatte og kundens sikkerhet har vi fokus på helse, miljø og sikkerhet. Våre medarbeidere skal være trygge på jobben, og vi skal unngå skader til enhver tid.

Vi har et bransjeledende fokus på HMS og vi har i mange år prioritert betydelige ressurser for å unngå avvik. I praksis betyr det at all planlegging, rutinebeskrivelser og oppdrag, inkludert vårt ledende fokus på miljø og kostnadseffektiv logistikk, bygges rundt et overordnet mål om å fortsatt være ledende på Helse, Miljø og Sikkerhet.

Som en del av Norsk Gjenvinnings-konsernet skal vi gå foran i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig virksomhet, også innen HMS.

Les mer om HMS på Norsk Gjenvinnings nettsider

 

Sertifiseringer

Høyvatek er sertifisert i overensstemmelse med følgende standarder:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 29001:2010 (DK)

Vi er i prekvalifisert hos Achilles (JQS, NCE, FPAL), IPEM JQS og IS Networld, samt medlem av European Water Jetting Institut (EWJI).

Et høyt fokusområde i vårt daglige arbeid er kontinuerlig forbedring, utvikling og effektivisering av våre prosesser og risikovurderinger i alle faser av verdikjeden.

 


 

Kontakt oss