Våre tjenester

Høyvatek prioriterer tett samarbeid med alle våre kunder og yter høy servicegrad med fokus på effektivitet, miljøhensyn og et godt resultat. Vi tilbyr utstyr tilpasset oppdraget og har en moderne maskinpark.

Vi har et bransjeledende fokus på HMS og vi har i mange år prioritert betydelige ressurser for å unngå avvik. I praksis betyr det at all planlegging, rutinebeskrivelser og oppdrag, inkludert vårt ledende fokus på miljø og kostnadseffektiv logistikk, bygges rundt et overordnet mål om å fortsatt være ledende på Helse, Miljø og Sikkerhet.

Vi utfører de fleste tjenester innenfor tømming, suging, spyling, rørinspeksjoner og industrielt renhold. Våre kunder omfatter alt fra restauranter, bilverksteder, bensinstasjoner, entreprenører, kommuner og eiendomsdrift, til prosessindustri og private og kommunale vann og avløpsrenseanlegg.  Vi kan hjelpe deg med tømming av sandfang, oljeutskiller, fettutskiller, i tillegg til tette avløp, septikktømming og tak og fasadevask.

Ekspertise

Vi har god ekspertise og ansatte med lang fartstid i bransjen som kan svare på de fleste spørsmål og svar innenfor sug og spyl. Vi bidrar med rådgivning om det trengs og er tilgjengelig for befaring hos kundene som måtte ønske og har behov for dette.

Tømmetjenester

Vi tømmer fettutskillere, septiktanker, oljeutskillere og sandfang. Med supersuger løser vi oppdrag for å fjerne stubbloftsleier, grus, sand og andre tørre og våte masser annet utstyr ikke er tilstrekkelig.

Rørtjenester

Vi tilbyr både rørinspeksjon og rørfornyelse, som begge deler er en rask og effektiv måte å finne eller forbedre et problem på uten å måtte grave.

Spyletjenester

Ved hjelp av effektivt utstyr kan vi hjelpe til når du opplever tette rør og avløp, eller har behov for tak- og fasadevask.

Farlig avfall

Etter de fleste oppdrag sitter vi igjen med avfall i form av masser, vann eller slam. Vi sørger for at dette blir håndtert på en miljømessig sikker måte.