Farlig avfall

Farlig avfall

Etter de fleste oppdrag sitter vi igjen med avfall i form av masser, vann eller slam. Vi sørger for at dette blir håndtert på en miljømessig sikker måte.

Konsekvensene av å ikke følge regelverket ved håndtering av farlig avfall kan bli veldig store. Derfor man bør ikke ta noen snarveier eller finne på noen lettvinte løsninger.

Hva er farlig avfall?

Avfallsforskriften definerer farlig avfall slik:

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Hvem har ansvaret?

Virksomheten som produserer avfallet må vurdere om avfallet som oppstår er farlig eller ikke, og har det fulle ansvaret for videre håndtering. Avfallsbesitter må derfor ha kjennskap til:

  • Avfallets opprinnelse
  • Hva avfallet inneholder eller består av
  • Hva som eventuelt gjør det til farlig avfall

Dersom det er vanskelig å finne ut av hvilke stoffer et produkt inneholder kan det være lurt å få profesjonell hjelp hos en godkjent avfallsleverandør eller fra et laboratorium.

 


 

Kontakt oss