Rørtjenester

Rørtjenester

Dersom du har mistanke om lekkasje eller tette rør så kan rørinspeksjon være løsningen.

Både rørinspeksjon og rørfornyelse er en rask og effektiv løsning for å finne og utbedre et problem uten å grave. Rørinspeksjon utføres med kamera som styres inn i rørgater og kanaler for kartlegging av lekkasjer, innsnevringer og forstoppelser samt generell tilstand på rørene. 

I kommunale avløpsnett oppstår det ofte fettavleiringer i rørene. Ved å spyle rørene med varmt vann får vi løst opp fett og andre avleiringer.

Våre rørtjenester

TV-inspeksjon

Unngå vannskader og dyre reparasjoner. Vi tilbyr en effektiv inspeksjon av tette rør uten å måtte grave opp.

Rørfornyelse

Rørfornyelse er et kostnadseffektivt og miljøriktig alternativ til å bytte gamle rør, og det er aktuelt både for drikkevannsledninger og kloakkrør.

 


 

Kontakt oss