Rørfornyelse

Rørfornyelse er et kostnadseffektivt og miljøriktig alternativ til å bytte gamle rør, og det er aktuelt både for drikkevannsledninger og kloakkrør.

Først kartlegges tilstanden på de gamle rørene, så trekkes nye rør på innsiden av de gamle – enkelt og greit.

Fordelene med rørfornyelse er at man unngår graving og større inngrep i infrastrukturen. Det er dessuten kostnadsbesparende. Kvalitetsmessig er det også like bra som å skifte ut med nytt rørsystem.

 


 

Kontakt oss