Tette avløp

Tette avløp kan skyldes flere faktorer og det finnes flere grep du kan ta for å hindre blokkering i rørene.

En effektiv avløpsrenser kan ta unna noe av smusset og vil hjelpe deg å rense uten å skade rørene. Jevnlig vedlikehold og spyling av avløpsnettet vil dessuten kunne bidra til færre problemer med tette sluk og eventuelt lukt. Det kan derfor være lurt å kontrollere utvendig avløp med jevne mellomrom for å hindre oversvømmelse. Utvendig kummer kan med fordel sjekkes og kontrolleres årlig for sand, grus, stein og andre større partikler som kan tettet rørene.

Om uhellet først er ute kan du kontakte oss for råd og hjelp. Vi har spesialutstyr med kraftig høytrykk og spesialdyser for oppdrag innenfor rørspyling, god erfaring og kort responstid. Våre spylebiler har moderne utstyr som gjør det enkelt å løse de aller fleste oppdrag. Riktig utstyr er dessuten kostnadseffektivt og gir deg som kunde en konkurransedyktig pris.

Vi tilbyr i tillegg rørinspeksjon som utføres ved at et kamera føres inn i rørende for å kartlegge tilstanden. På den måten kan vi se resultatet av rørspylingen og eventuelt mangler som burde utbedres.

Arbeid med Rørspyling og rørinspeksjon burde alltid utføres av fagfolk og derfor anbefaler vi å ta kontakt med oss i Høyvatek for befaring eller hvis problemet allerede har oppstått og du trenger øyeblikkelig hjelp.

 


 

Kontakt oss