Mann med slange

Tømmetjenester

Vi tømmer fettutskillere, septiktanker, oljeutskillere og sandfang. Med supersuger løser vi oppdrag for å fjerne stubbloftsleier, grus, sand og andre tørre og våte masser annet utstyr ikke er tilstrekkelig.

Å suge opp masser er både smart og kostnadseffektivt. Vi har moderne utstyr og kompetansen til effektive løsninger. Med ADR godkjente kombibiler kan vi utføre alle typer sugeoppdrag, inkludert farlig avfall, på en sikker og effektiv måte.

For oppdrag med begrenset tilgang eks. parkeringshus så benyttes små og effektive kombibiler. 

Det er strenge krav til tømming og deponering av masser og Høyvatek har erfaring med kravene i din kommune.

Ta kontakt for vårt løsningsforslag og et godt tilbud.

Våre tømmetjenester

Tømming av fettutskillere

Kommunen fastsetter krav til tømmehyppighet, og næringsvirksomheter som har fettutskiller i drift er pålagt etter Forurensningsforskriften å tegne en gyldig tømmeavtale.

Septiktømming

Slamavskillere, septikktanker, private renseanlegg og mobile toalttløsninger skal tømmes jevnlig. Tette tanker og private renseløsninger er normalt underlagt krav til tømming etter nasjonal eller lokal forskrift.

Sanering av oljetanker

Nedgravde oljetanker er et potensielt miljøproblem med risiko for forurensing til omgivelsene. Fra 2020 er det også innført et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming.

Suging av tørre og våte masser

Med ADR-godkjente supersugere kan vi suge opp både tørre og våte masser.

Tømming av oljeutskillere og sandfang

Vi tømmer oljeutskillere og sandfang, og sørger for at dette blir levert trygt til et godkjent mottak.

 


 

Kontakt oss