Sanering av oljetanker

Nedgravde oljetanker er et potensielt miljøproblem med risiko for forurensing til omgivelsene. Fra 2020 er det også innført et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming.

Huseier er ansvarlig for oljetanker og eventuelle lekkasjer med tilhørende opprydding og håndtering av forurensing. Forurensingsforskriften gir føringer for huseiers ansvar for tiltak til å hindre forurensing.

Høyvatek har utstyr, personell og erfaring med tømming og rengjøring av tanken samt dokumentasjon på at tanken er forskriftsmessig behandlet, inkludert rapportering til kommunen.  

 


 

Kontakt oss