Septiktømming

Slamavskillere, septikktanker, private renseanlegg og mobile toalttløsninger skal tømmes jevnlig. Tette tanker og private renseløsninger er normalt underlagt krav til tømming etter nasjonal eller lokal forskrift.

Fulle tanker kan føre til lokal forurensing, raske og tilgjengelige løsninger er derfor viktig. Har du problemer med at avløpsvannet renner sakte og du ikke klarer å skylle toalettet, kontakt oss snarest! Vi har kort responstid og det riktige utstyret til jobben.

 


 

Kontakt oss