Tømming av fettutskillere

Kommunen fastsetter krav til tømmehyppighet, og næringsvirksomheter som har fettutskiller i drift er pålagt etter Forurensningsforskriften å tegne en gyldig tømmeavtale.

Overordnet krav om tømmehyppighet, fastsatt i NS EN 1825, pålegger tømming av fettutskilleren når 15 % av det totale våtvolumet utgjør fett.

Tømmehyppighet varierer innenfor de ulike kommunene og vi vet hvilke krav som gjelder for deg. I senere tid er det iverksatt strengere krav til tømming og det utføres løpende kontroller.   Det er derfor viktig å ha gode rutiner samt oversikt over tømminger slik at man unngår å havne i uheldige situasjoner. I noen tilfeller kan kommunen kreve å få dekket kostnader tilknyttet eventuelle skader på det kommunale avløpsnettet.

Høyvatek har god erfaring med slike oppdrag og tar ansvar for hele prosessen og det som inngår av rapporter og analyse i henhold til lokale kommunale krav. Du kan være trygg på at vi utfører arbeidet til avtalt tid og leverer med kvalitet og nøyaktighet, inkludert levering til godkjent behandlingsanlegg.

 


 

Kontakt oss