Tømming av oljeutskillere og sandfang

Vi tømmer oljeutskillere og sandfang, og sørger for at dette blir levert trygt til et godkjent mottak.

Oljeutskillere

Tømming og kontroll skal foretas minst en gang pr. år og intervaller er ofte definert i lokal kommunal forskrift. Våre biler er ADR godkjente og vårt personell har lang og grundig erfaring i håndtering av farlig avfall, inkludert trygg levering til godkjent mottak.

Høyvatek kan bistå at eier har nødvendig dokumentasjon for tilstrekkelige rutiner for tømming, drift og vedlikehold av oljeutskiller.

Fra egen avdeling kan vi følge opp pålagt prøvetaking og analyse hos akkreditert laboratorium. 

Sandfang

Sandfang har en viktig funksjon ved at disse samler opp og holder tilbake sand og forurensning som tilføres fra veier og vaskehaller. På denne måten hindres tette rør med påfølgende omfattende vedlikeholdskostnader og mulig forurensing.  

Vi leverer periodisk vedlikehold av sandfang på bensinstasjoner, vaskehaller, garasjer og i kummer og rister. Alt avfallet som samles opp, blir levert til godkjente anlegg.  

Hvor ofte sangfang må tømmes varierer ut ifra bruk og andre faktorer slik som for eksempel nedbørsmengde, plassering av kummen, mengde strøsand etc.

Høyvatek utfører jobben raskt og effektivt og en tømmeavtale kan bidra til å hindre potensiell forurensing.

 


 

Kontakt oss